ارزیابی کاهش مصرف انرژی در ساختمان مسکونی با توجه به جهت گیری بهینه و درصد بازشوها در شهر انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه معماری ،واحد لاهیجان،دانشگاه آزاد اسلامی،لاهیجان،ایران. رشت، کد پستی 7175474414

چکیده

با توجه به افزایش مصرف روز افزون انرژی و استفاده ی بدون حد و مرز از سوخت های فسیلی نگرانیهای زیادی برای تامین منابع انرژی که مهم ترین عامل زیستی زمین برای بقا در آینده می باشد، ایجاد نموده است. جهت گیری صحیح ساختمانها و درصد بهینه بازشوها، با توجه به اقلیم منطقه جغرافیایی، نحوه تابش خورشید در فصول گرم و سرد سال، زمان طلوع و غروب خورشید، ضرورت گرم کردن ساختمان در زمستان و یا تامین انرژی سرمایشی در تابستان و روشنایی مطلوب در ساعات روز، می تواند مصرف انرژی را کاهش دهد. در این مقاله یک ساختمان دو طبقه در شهر انزلی با توجه به اقلیم جغرافیایی در نرم افزار دیزاین بیلدر ورژن 5.0.3.007 شبیه سازی شده است و درآن به بررسی جهت گیری بهینه و درصد پنجره ها به دیوار پرداخته شده است. با قرار دادن ساختمان در زاویه صفر و چرخش های 10 درجه ای ساعتگرد در هر تحلیل تا 360 درجه چرخش و در زمینه بررسی سطح بهینه پنجره به نمای ساختمان از صفر درصد تا 100 درصد نسبت بازشوها به نما، نتایج مصرف انرژی گرمایشی و سرمایشی و روشنایی ثبت گردیده است. تحلیل این نرم افزار نشان دهنده مطلوبیت سطح پنجره 50 درصد در نمای شمال و 60 درصد در نمای جنوب می باشد و در بررسی جهت گیری ساختمان برای کاهش مصرف انرژی، با توجه به نمودار کل انرژی که برآیند انرژی گرمایش،سرمایش و روشنایی می باشد، نشان دهنده بهینه ترین جهت ساختمان به سمت شمال می باشد.

کلیدواژه‌ها