کلیدواژه‌ها = هضم بی‌هوازی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و ارزیابی تولید گاز متان از ترکیب کود گاومیش و کلش ذرت در استان خوزستان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 19-24

جبار محمدی مجد؛ محسن خدابخشی پور