کلیدواژه‌ها = شبکه لغزشی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی عددی یک توربین بادی با محور عمودی و مقایسه با مدل تحلیلی DMST

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-33

سید عباس سادات سکاک؛ حامد باروتی ها