نویسنده = علیرضا حقیقی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر راهی موثر جهت کاهش آلودگی محیط زیست

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-51

علیرضا حقیقی؛ عزیز باباپور