دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، تیر 1396، صفحه 1-77 
روش های متداول برآورد شدت تابش خورشیدی در سطح افقی زمـین

صفحه 16-21

طیبه سلیمیان ریزی؛ بهنام مستاجران گورتانی؛ سید طاهر کرمانی القریشی


مروری بر نقش منابع انرژی تجدیدپذیر در توسعه پایدار

صفحه 34-43

شعله کاظمی فرد؛ لیلا ناجی؛ فرامرز افشار طارمی


امکان سنجی فنی-اقتصادی استفاده از منابع تجدیدپذیر به منظور تامین نیازهای گرمایشی، سرمایشی و الکتریسیته مناطق روستایی دورافتاده

صفحه 70-77

لیلا صیدآبادی؛ علی مظاهری؛ مصطفی مافی؛ اسماعیل مفرد بوشهری؛ علیرضا نصیرایی؛ شهرام فلاح فیشانی؛ علی اصغر توسلیان