دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین 1398، صفحه 1-141 

مقاله ترویجی

بررسی جامع انواع خشک کن های خورشیدی و عملکرد آن‌ها

صفحه 47-55

حبیب اله عباسی؛ هادی شفیعی قنواتی


محاسبه قابلیت اطمینان و دسترس پذیری سیستم پیل سوختی متانولی با رویکرد زنجیره مارکوف

صفحه 103-109

حمیدرضا سراج؛ امیرعلی سیف‌الدین اصل؛ حسین یوسفی؛ عاطفه عباسپور