نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، شهین پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد با استفاده از سه نوع ترکیب شبکه های عصبی براساس تقسیم و ترکیب [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 44-51]
 • احمدی، سید حسین طراحی و پیاده سازی سیستم برق خورشیدی فتوولتائیک منفصل از شبکه بر اساس روابط انرژی و تلفات در این سیستم‌ها [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 30-38]
 • افشار طارمی، فرامرز مروری بر نقش منابع انرژی تجدیدپذیر در توسعه پایدار [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 34-43]

ب

 • بخرد، کاوه مقایسه تولید دی اکسید کربن در ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با رویکرد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-8]
 • بهارنژاد، پوریا بهینه سازی شرایط دمایی گاز خروجی از ایستگاه تقلیل فشار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 9-15]
 • بیرامی، علیرضا مروری بر مهم ترین فناوری های مدیریت تولید برق از انرژی خورشیدی و ارزیابی اقتصادی آنها با تأکید بر سیستم های فتوولتائیک و اهداف توسعه پایدار [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 9-18]

ت

 • توسلیان، علی اصغر امکان سنجی فنی-اقتصادی استفاده از منابع تجدیدپذیر به منظور تامین نیازهای گرمایشی، سرمایشی و الکتریسیته مناطق روستایی دورافتاده [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 70-77]

ج

 • جهانشاه، فرهاد مقایسه انواع صفحه های جاذب خورشیدی فتوولتاییک/حرارتی از نظر طراحی و عملکرد [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 39-48]
 • جهانشاه، فریبرز مقایسه انواع صفحه های جاذب خورشیدی فتوولتاییک/حرارتی از نظر طراحی و عملکرد [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 39-48]

د

 • دلاوری امرئی، حسین مروری کوتاه بر اصلاح طیفی نور خورشید با استفاده از تبدیل کاهشی لومینسانس به منظور افزایش بازده سلول های خورشیدی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 49-56]
 • دیمی، امید بکارگیری سیستم‌های گرمایش انفرادی؛ راهکاری مؤثر برای دستیابی به شرایط آسایش حرارتی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 27-33]

ذ

 • ذوالفقاری، سید علیرضا بکارگیری سیستم‌های گرمایش انفرادی؛ راهکاری مؤثر برای دستیابی به شرایط آسایش حرارتی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 27-33]

ر

 • راستی، سپیده ارزیابی کاهش مصرف انرژی در ساختمان مسکونی با توجه به جهت گیری بهینه و درصد بازشوها در شهر انزلی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 91-100]
 • رسول اهری، صادق بررسی منابع انرژی تجدیدپذیر و نقش سلول های خورشیدی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 76-81]
 • روشن، محسن ارزیابی کاهش مصرف انرژی در ساختمان مسکونی با توجه به جهت گیری بهینه و درصد بازشوها در شهر انزلی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 91-100]
 • رومی، سهیل مقایسه تولید دی اکسید کربن در ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با رویکرد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-8]

ز

 • زمانی محی آبادی، مصطفی طراحی و پیاده سازی سیستم برق خورشیدی فتوولتائیک منفصل از شبکه بر اساس روابط انرژی و تلفات در این سیستم‌ها [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 30-38]
 • زید آبادی نژاد، سعید شبیه سازی عددی دو رادیاتور تخت گرمایشی مستقر در کف یک اتاق به منظور ارزیابی عملکرد حرارتی آن ها [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 62-69]

س

 • سلیمیان ریزی، طیبه روش های متداول برآورد شدت تابش خورشیدی در سطح افقی زمـین [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 16-21]
 • سیف علی، احسان تکنولوژی ترموفتوولتاییک و کاربرد آن ساختمان در تامین نیازهای گرمایش و انرژی الکتریکی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 22-26]

ش

 • شکیب، سید احسان بهینه سازی شرایط دمایی گاز خروجی از ایستگاه تقلیل فشار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 9-15]
 • شهریاری، بهروز تکنولوژی ترموفتوولتاییک و کاربرد آن ساختمان در تامین نیازهای گرمایش و انرژی الکتریکی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 22-26]
 • شهریور قوزوللو، جعفر مروری کوتاه بر اصلاح طیفی نور خورشید با استفاده از تبدیل کاهشی لومینسانس به منظور افزایش بازده سلول های خورشیدی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 49-56]
 • شیخی ازغندی، مجتبی بهینه سازی شرایط دمایی گاز خروجی از ایستگاه تقلیل فشار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 9-15]

ص

 • صیدآبادی، لیلا امکان سنجی فنی-اقتصادی استفاده از منابع تجدیدپذیر به منظور تامین نیازهای گرمایشی، سرمایشی و الکتریسیته مناطق روستایی دورافتاده [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 70-77]

ع

 • عالم، حسین مکان یابی پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقیاس کل ایران [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 52-61]
 • عالم، حسین مکان یابی پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقیاس کل ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 19-29]
 • عزیززاده آرائی، روانبخش تأثیر پنجره‌ در کاهش میزان بار حرارتی و برودتی ساختمان با استفاده از شبیه‌سازی در نرم‌افزار دیزاین‌بیلدِر [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 1-8]

غ

 • غفارزاده، نوید پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد با استفاده از سه نوع ترکیب شبکه های عصبی براساس تقسیم و ترکیب [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 44-51]

ف

 • فرهادیان، منا بررسی اثرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی سلول‌های فتوولتائیک اجراشده در ساختمان اداری (نمونه موردی: شهر ایلام) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 57-66]
 • فلاح فیشانی، شهرام امکان سنجی فنی-اقتصادی استفاده از منابع تجدیدپذیر به منظور تامین نیازهای گرمایشی، سرمایشی و الکتریسیته مناطق روستایی دورافتاده [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 70-77]
 • فلاحی، محمود مکان یابی پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقیاس کل ایران [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 52-61]
 • فلاحی، محمود مکان یابی پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقیاس کل ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 19-29]

ق

 • قره خانی، محمدتقی بررسی تجربی عملکرد یک نمونه خشک‌کن خورشیدی جابجایی طبیعی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 67-75]

ک

 • کارشناسان، علی رابطه غیرخطی بین رشد اقتصادی، قیمت انرژی و انرژی‌های تجدید‌پذیر: رهیافت رگرسیون آستانه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 82-90]
 • کاظمی فرد، شعله مروری بر نقش منابع انرژی تجدیدپذیر در توسعه پایدار [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 34-43]
 • کامرانی فر، محمد مروری بر مهم ترین فناوری های مدیریت تولید برق از انرژی خورشیدی و ارزیابی اقتصادی آنها با تأکید بر سیستم های فتوولتائیک و اهداف توسعه پایدار [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 9-18]
 • کرکودی، صدف مقایسه تولید دی اکسید کربن در ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با رویکرد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-8]
 • کرمانی القریشی، سید طاهر روش های متداول برآورد شدت تابش خورشیدی در سطح افقی زمـین [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 16-21]
 • کشتکار، محمد مهدی شبیه سازی عددی دو رادیاتور تخت گرمایشی مستقر در کف یک اتاق به منظور ارزیابی عملکرد حرارتی آن ها [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 62-69]

گ

 • گرجی مهلبانی، یوسف تأثیر پنجره‌ در کاهش میزان بار حرارتی و برودتی ساختمان با استفاده از شبیه‌سازی در نرم‌افزار دیزاین‌بیلدِر [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 1-8]

م

 • مافی، مصطفی امکان سنجی فنی-اقتصادی استفاده از منابع تجدیدپذیر به منظور تامین نیازهای گرمایشی، سرمایشی و الکتریسیته مناطق روستایی دورافتاده [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 70-77]
 • محمدی خیاره، محسن رابطه غیرخطی بین رشد اقتصادی، قیمت انرژی و انرژی‌های تجدید‌پذیر: رهیافت رگرسیون آستانه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 82-90]
 • مستاجران گورتانی، بهنام روش های متداول برآورد شدت تابش خورشیدی در سطح افقی زمـین [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 16-21]
 • مظاهری، علی امکان سنجی فنی-اقتصادی استفاده از منابع تجدیدپذیر به منظور تامین نیازهای گرمایشی، سرمایشی و الکتریسیته مناطق روستایی دورافتاده [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 70-77]
 • مفرد بوشهری، اسماعیل امکان سنجی فنی-اقتصادی استفاده از منابع تجدیدپذیر به منظور تامین نیازهای گرمایشی، سرمایشی و الکتریسیته مناطق روستایی دورافتاده [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 70-77]
 • مفرد بوشهری، علی‌اصغر تأثیر پنجره‌ در کاهش میزان بار حرارتی و برودتی ساختمان با استفاده از شبیه‌سازی در نرم‌افزار دیزاین‌بیلدِر [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 1-8]
 • ملک‌جعفریان، سید مجید بکارگیری سیستم‌های گرمایش انفرادی؛ راهکاری مؤثر برای دستیابی به شرایط آسایش حرارتی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 27-33]

ن

 • ناجی، لیلا مروری بر نقش منابع انرژی تجدیدپذیر در توسعه پایدار [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 34-43]
 • ناصح، نگین مروری بر مهم ترین فناوری های مدیریت تولید برق از انرژی خورشیدی و ارزیابی اقتصادی آنها با تأکید بر سیستم های فتوولتائیک و اهداف توسعه پایدار [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 9-18]
 • نحاس فرمانیه، صبا مکان یابی پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقیاس کل ایران [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 52-61]
 • نحاس فرمانیه، صبا مکان یابی پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقیاس کل ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 19-29]
 • نصیرایی، علیرضا امکان سنجی فنی-اقتصادی استفاده از منابع تجدیدپذیر به منظور تامین نیازهای گرمایشی، سرمایشی و الکتریسیته مناطق روستایی دورافتاده [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 70-77]
 • نوراللهی، مجتبی بررسی اثرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی سلول‌های فتوولتائیک اجراشده در ساختمان اداری (نمونه موردی: شهر ایلام) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 57-66]
 • نوراللهی، یونس مقایسه تولید دی اکسید کربن در ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با رویکرد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-8]

ه

 • هاشمی، سید علی مقایسه انواع صفحه های جاذب خورشیدی فتوولتاییک/حرارتی از نظر طراحی و عملکرد [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 39-48]

ی

 • یوسفی، حسین مقایسه تولید دی اکسید کربن در ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با رویکرد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-8]