نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، مسعود تحلیل ترمودینامیکی یک میکرو چرخه هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد و میکروتوربین گاز [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 16-22]
 • افشار طارمی، فرامرز مروری بر انواع مختلف سلول‌های خورشیدی و مکانیزم عملکرد آنها [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 63-71]
 • افشاری، ابراهیم بررسی نقش مواد تغییر فاز دهنده در مدیریت مصرف انرژی ساختمان‌ها‌ [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 31-41]
 • افشاری، ابراهیم سیستم‌های هیبریدی تولید توان بر پایه انرژی خورشیدی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • امیدوار، امیر تأمین بار حرارتی و برودتی مورد نیاز ساختمان‌ها با استفاده از انرژی ذخیره شده در پوسته زمین با کمک سامانه کانال‌های زیرزمینی هوا [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 4-15]
 • امیری مقدم، حامد بررسی انرژی برقابی با اختلاف ارتفاع ریزش کم آب در کشورهای آمریکا و کانادا [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 47-52]
 • امیری مقدم، حامد مروری بر سایش توربین‌های آبی بر اثر ذرات معلق در آب [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 53-56]

ب

 • بریمانی، مهدی توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 28-34]

پ

 • پیرکندی، جاماسب بررسی نقش مواد تغییر فاز دهنده در مدیریت مصرف انرژی ساختمان‌ها‌ [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 31-41]
 • پیرکندی، جاماسب سیستم‌های هیبریدی تولید توان بر پایه انرژی خورشیدی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]

ت

 • تقی‌پور، پیمان بررسی انرژی برقابی با اختلاف ارتفاع ریزش کم آب در کشورهای آمریکا و کانادا [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 47-52]
 • تقی‌پور، پیمان مروری بر سایش توربین‌های آبی بر اثر ذرات معلق در آب [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 53-56]

ح

 • حیدر، مرتضی مطالعه سیستم سرمایش جذبی خورشیدی دو اثره لیتیم بروماید-آب [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 55-62]

خ

 • خاک‌سفیدی، عباس بررسی ابعاد فنی و کاربردی انرژی تجدیدپذیر زیست توده [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 17-22]
 • خانکی، منصور مطالعه سیستم سرمایش جذبی خورشیدی دو اثره لیتیم بروماید-آب [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 55-62]

ذ

 • ذوالفقاری، سید علیرضا بکارگیری مواد تغییر فاز دهنده در نمای دو پوسته؛ راهکاری مؤثر برای بهره گیری از انرژی تجدید پذیر خورشید [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]

ر

 • راثی، حامد اصلاح عملکرد سیستم های تبرید پالایشگاه های گاز با استفاده از یکپارچه سازی حرارتی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 42-47]

س

 • سادات سکاک، سید عباس مطالعه سیستم سرمایش جذبی خورشیدی دو اثره لیتیم بروماید-آب [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 55-62]
 • ستار، سیاوش طراحی سیستم تولید توان به کمک روش هیبرید باد و خورشید و ذخیره سازی آن برای مصرف مسکونی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-40]
 • سعادتی نسب، مهران بکارگیری مواد تغییر فاز دهنده در نمای دو پوسته؛ راهکاری مؤثر برای بهره گیری از انرژی تجدید پذیر خورشید [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]
 • سعیدی نیچران، محمّدرضا تولید سوخت زیستی بیوگاز [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 41-46]

ش

 • شایق، ایمان تأمین بار حرارتی و برودتی مورد نیاز ساختمان‌ها با استفاده از انرژی ذخیره شده در پوسته زمین با کمک سامانه کانال‌های زیرزمینی هوا [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 4-15]

ع

 • علی اکبری، پریا رویکرد همه جانبه در طراحی ساختمان‌های انرژی صفر [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 11-16]

ف

 • فخاران، زهرا مروری بر انواع مختلف سلول‌های خورشیدی و مکانیزم عملکرد آنها [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 63-71]
 • فلاح، هادی طراحی سیستم تولید توان به کمک روش هیبرید باد و خورشید و ذخیره سازی آن برای مصرف مسکونی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-40]

ک

 • کاظمی فرد، شعله مروری بر انواع مختلف سلول‌های خورشیدی و مکانیزم عملکرد آنها [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 63-71]
 • کرملو، بهنام مطالعه سیستم سرمایش جذبی خورشیدی دو اثره لیتیم بروماید-آب [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 55-62]
 • کعبی نژادیان، عبدالرزاق مدل ذخیره حرارت بلند مدت هیبرید(PCM و خاک) برای سیستم گرمایش خورشیدی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 72-81]
 • کعبی نژادیان، عبدالرزاق توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 28-34]

گ

 • گنجعلی، علیرضا بررسی ابعاد فنی و کاربردی انرژی تجدیدپذیر زیست توده [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 17-22]

م

 • مافی، مصطفی اصلاح عملکرد سیستم های تبرید پالایشگاه های گاز با استفاده از یکپارچه سازی حرارتی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 42-47]
 • مدی، حسین رویکرد همه جانبه در طراحی ساختمان‌های انرژی صفر [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 11-16]
 • مرادپور، ایرج تحلیل ترمودینامیکی یک میکرو چرخه هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد و میکروتوربین گاز [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 16-22]
 • مظفری، عزت اله مدل برنامه‏ ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط برای تولید برق از انرژی زیست توده [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-27]
 • ملکی، بیژن مدل برنامه‏ ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط برای تولید برق از انرژی زیست توده [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-27]
 • منصوری، شبنم بررسی نقش مواد تغییر فاز دهنده در مدیریت مصرف انرژی ساختمان‌ها‌ [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 31-41]
 • منصوری، شبنم سیستم‌های هیبریدی تولید توان بر پایه انرژی خورشیدی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • مهدی پور، رامین طراحی سیستم تولید توان به کمک روش هیبرید باد و خورشید و ذخیره سازی آن برای مصرف مسکونی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-40]

ن

 • ناجی، لیلا مروری بر انواع مختلف سلول‌های خورشیدی و مکانیزم عملکرد آنها [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 63-71]
 • ناصریان، محمد استفاده از مواد تغییرفازدهنده به منظور کاهش بار حرارتی و برودتی ساختمان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 48-54]
 • نوروزی جاجرم، الهه بکارگیری مواد تغییر فاز دهنده در نمای دو پوسته؛ راهکاری مؤثر برای بهره گیری از انرژی تجدید پذیر خورشید [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]

و

 • ودیعی، امیر تأمین بار حرارتی و برودتی مورد نیاز ساختمان‌ها با استفاده از انرژی ذخیره شده در پوسته زمین با کمک سامانه کانال‌های زیرزمینی هوا [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 4-15]
 • ودیعی، امیر استفاده از مواد تغییرفازدهنده به منظور کاهش بار حرارتی و برودتی ساختمان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 48-54]

ه

 • هاشم زاده، علی طراحی سیستم تولید توان به کمک روش هیبرید باد و خورشید و ذخیره سازی آن برای مصرف مسکونی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-40]

ی

 • یاری، مرتضی اصلاح عملکرد سیستم های تبرید پالایشگاه های گاز با استفاده از یکپارچه سازی حرارتی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 42-47]