دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مطالعه نظری و آزمایشگاهی تاثیر افزایش نسبت منظری روتور بر نیروی لحظه‌ای راه‌اندازی توربین باد عمود محور داریوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

حسین سیفی؛ شهریار کوراوند؛ محسن سیفی داوری؛ صغری محمدزاده


2. بررسی رابطه علیت بین مصرف حامل های انرژی و رشد اقتصادی دراستان های ایران (رهیافت علیت گرنجر،گرنجر – هشیائو، تودا و یاماماتو در داده های تابلویی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

ابراهیم قائد؛ امیدعلی عادلی؛ نصرالله فریدونی


3. بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها با استفاده از سیستم زمین‌گرمایی عمودی (منطقه‌ی مطالعاتی: استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

حسین یوسفی؛ آرش کارگرزاده؛ فاطمه جوانشیر؛ محمد منتظری


4. تحلیل عملکرد پیچ هیدرودینامیک در تولید برق پراکنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1399

هدیه اسکندریون؛ حسین یوسفی؛ یونس نوراللهی


5. بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم‌های تهویه مطبوع، یخچال و فریزر ساختمان با استفاده از انرژی زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1399

میلاد جلیلی نیا؛ مهدی محسنی


6. پتانسیل سنجی انرژی خورشیدی در استان خراسان شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

حسین یوسفی؛ محمد منتظری؛ فاطمه سلمان پور؛ آرش کارگرزاده؛ فاطمه جوانشیر


8. ریزشبکه، بهترین بستر برای بهره‌وری اقتصادی و زیست‌محیطی از تولیدات تجدیدپذیر: اجزا، مفاهیم، چالش‌ها و فرصت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

جواد معینی هادی زاده


9. بررسی عددی بروز نشتی جریان در یک پیل سوختی اکسید جامد تمام متخلخل صفحه‌ای یکسو با سوخت هیدروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

مجید کام ور


10. نگاهی نو به کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در صنایع کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

سیدحسام الدین فاطمی؛ عزیز باباپور؛ دانیال نوروزی سارمی؛ رضا حیدرزاده؛ سیدسجاد شریفی


11. ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توربین بادی به روش مدل‌سازی بلوک‌دیاگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1400

امیرعلی سیف‌الدین اصل؛ احمد فدایی؛ کسری قنبری؛ ستار زواری


12. مطالعه تجربی اثر استفاده از ماسه بر عملکرد آب شیرین کن خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

محمدرضا عصاری؛ احسان اسفنده؛ رضا بهاروند