دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارزیابی فنی و اقتصادی نحوه تامین انرژی مصرف کنندگان از طریق سامانه تولید همزمان برق و حرارت همراه با سلول های خورشیدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.52547/jrenew.2023.354864.1489

محمدعلی ارکانی؛ محمد تبریزیان؛ حمیدرضا شاهمیرزاد


مقاله ترویجی

مروری بر پیشینه صنعت تبرید و راهکارهای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.52547/jrenew.2023.295434.1390

سید علیرضا زرآبادی؛ مصطفی مافی


مقاله پژوهشی

توانمندی‌های شمال غرب ایران برای استفاده از توربین‌های بادی کوچک و خانگی در تولید انرژی پاک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.52547/jrenew.2023.305093.1404

سکینه صفائی مهر؛ مجید رضایی بنفشه


مدلسازی و بهینه سازی تولید بیودیزل از روغن سویا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.52547/jrenew.2023.327015.1449

محمد پژمان؛ سید محمد جوکار؛ پیام پرواسی


ارزیابی اقتصادی و اصلاح قیمت برق فتوولتائیک با رویکرد‌های انگیزشی و نیازسنجی منطبق با اطلس خورشیدی اقلیم ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.52547/jrenew.2023.364719.1506

مهدی قلی زاده ارات بنی؛ اسمعیل ابونوری؛ آندیا ابونوری


مقاله ترویجی

مروری بر توربین بادی محور عمودی اچ روتور داریوس با پره‌های متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.52547/jrenew.2023.369259.1511

حسین سیفی؛ محسن سیفی داوری؛ شهریار کوراوند


مقاله پژوهشی

تحلیل فنی و زیست‌محیطی استفاده از سامانه فتوولتاییک-گرمایی برای تاٌمین انرژی گرمایشی ساختمان یک مدرسه در کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.52547/jrenew.2023.386171.1538

زهرا سلطانی نژاد؛ محسن قاسمی؛ مجتبی سلطانی نژاد