دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مطالعه نظری و آزمایشگاهی تاثیر افزایش نسبت منظری روتور بر نیروی لحظه‌ای راه‌اندازی توربین باد عمود محور داریوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

حسین سیفی؛ شهریار کوراوند؛ محسن سیفی داوری؛ صغری محمدزاده


2. بررسی رابطه علیت بین مصرف حامل های انرژی و رشد اقتصادی دراستان های ایران (رهیافت علیت گرنجر،گرنجر – هشیائو، تودا و یاماماتو در داده های تابلویی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

ابراهیم قائد؛ امیدعلی عادلی؛ نصرالله فریدونی


مقاله ترویجی

3. مروری جامع بر ذخیره انرژی گرمایی به کمک مواد تغییر فاز (PCM)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

پدرام ناصحی؛ احمد جامه خورشید


مقاله پژوهشی

4. بررسی تاثیر فرم هندسی ساختمان بر عملکرد جریان باد در فضای باز مجتمع های مسکونی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

پریا سعادت جو


5. بهره‌وری کمی و کیفی از نور روز با استفاده از فیبر نوری در مسکن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

شکیلا محمدزاده؛ سیدعباس یزدانفر؛ سعید نوروزیان ملکی


6. بررسی رفتار حرارتی نماها باهدف تعیین گزینه مطلوب از نظر مصرف انرژی (مورد مطالعه: ساختمان اداری در اقلیم تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

اشکان خطیبی؛ مجید شهبازی؛ زهره ترابی


7. بررسی اثر جنس ملات اطراف لوله حرارتی در میزان استحصال انرژی زمین‌گرمایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1400

لیلا خان محمدی؛ نغمه جمشیدی


مقاله ترویجی

8. توسعه تجدیدپذیر‌ها در ایران - انتخاب یا ضرورت؟

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1400

رحیمه مرادیان؛ فاضل مریدی فریمانی


مقاله پژوهشی

9. مطالعه آزمایشگاهی گشتاور لحظه‌ای مورد نیاز برای راه‌اندازی توربین بادی محور عمودی داریوس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

حسین سیفی؛ شهریار کوراوند؛ محسن سیفی داوری؛ صغری محمدزاده


10. مقایسه کنترل مبدل بوست سه‌سطحی مدولار در سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر با دو روش: کنترل‌کننده مدلغزشی غیرمستقیم و کنترل‌کننده PI

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

زهره شهرویی؛ محمد افکار؛ رقیه گوگ‌ساز قوچانی