کلیدواژه‌ها = انرژی
مطالعه تجربی اثر استفاده از ماسه بر عملکرد آب شیرین کن خورشیدی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 87-93

محمدرضا عصاری؛ احسان اسفنده؛ رضا بهاروند


تجزیه و تحلیل انرژی مجتمع فرهنگی ورزشی و استخر شرکت گاز استان آذربایجان غربی

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 35-45

وحید بیگ زاده؛ شهرام خلیل آریا؛ محمدعلی شریفان؛ قادر علیزاده؛ سامان قره پاشا؛ علی محمودی؛ عطا چیت ساز


آموزش دانشگاهی انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 57-63

کبری قرئلی و همکاران


ریزجلبک ها، منابع آینده تولید انرژی زیستی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 16-20

امیر امیدوار