کلیدواژه‌ها = انرژی زمین‌گرمایی
نگاهی نو به کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در صنایع کشاورزی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 29-39

سیدحسام الدین فاطمی؛ عزیز باباپور؛ دانیال نوروزی سارمی؛ رضا حیدرزاده؛ سیدسجاد شریفی


مروری بر مدیریت مصرف انرژی زمینگرمایی کم عمق در جهان تا سال 2015

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 65-73

راضیه پوردربانی؛ معصومه علی بابا


پیش بینی سهم انرژی زمین گرمایی در سبد انرژی جهانی در سال 2030

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 84-90

اسرافیل شاهورن؛ حسین یوسفی؛ اردوان شهسواری