کلیدواژه‌ها = اسمز معکوس و نانوتکنولوژی
مروری بر استفاده از انرژی‌های بادی و زمین گرمایی در آب‌شیرین‌کن‌های ایران و جهان

دوره 9، شماره 2، مهر 1401، صفحه 141-149

رضوانه امراللهی بیوکی؛ کیانا عزیزی پور