کلیدواژه‌ها = X-Foil
تعداد مقالات: 1
1. هیدروفویل میکروتوربین آبی محور عمود داریوس نوع اچ روتور

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 113-124

حسین سیفی؛ محسن سیفی داوری