کلیدواژه‌ها = سیستم‌های انرژی هوشمند
سیستم‌های انرژی هوشمند، مسیری به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 58-67

محمدمهدی رضایی؛ حسین یوسفی؛ یونس نوراللهی


مروری بر جایگاه و نقش انرژی‌های تجدید پذیر در توسعه سیستم‌های انرژی هوشمند

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 81-86

یونس نوراللهی؛ امین عباس گلشن فرد؛ حسین یوسفی؛ شیوا انصاریپور