کلیدواژه‌ها = کلید واژگان: انرژی های تجدید پذیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اقتصادی فناوری های تولید آب شیرین با استفاده از انرژی های تجدید پذیر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-42

سید کیوان ناطقی؛ حسین یوسفی