کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 2
1. ردپای آب انرژی زیستی حاصل از محصول گندم در ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 68-72

علی محمدی؛ حسین یوسفی


2. آس‌باد الگویی از معماری بومی در استفاده از انرژی باد در منطقه خواف

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 22-28

سارا پیش یار؛ حسن خسروی؛ سحر شکوهی