کلیدواژه‌ها = تولید برق
بررسی تأثیرانواع منابع انرژیهای تجدیدپذیربرتولید برق در ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 41-47

علی دهقانی؛ ابراهیم قائد؛ محمدطاهر احمدی شادمهری


ردپای کربن و روش های محاسبه آن با تاکید بر تولید برق از منابع فسیلی و تجدیدپذیر

دوره 6، شماره 2، مهر 1398، صفحه 31-41

مهناز ابوالقاسمی؛ سیده مهسا موسوی رینه؛ حسین یوسفی


تبدیل انرژی امواج با سیستم جاذب فرش بستر دریا

دوره 6، شماره 2، مهر 1398، صفحه 55-61

حسن مجدم؛ حسین یوسفی؛ محمدحسین جهانگیر


پیش بینی سهم انرژی زمین گرمایی در سبد انرژی جهانی در سال 2030

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 84-90

اسرافیل شاهورن؛ حسین یوسفی؛ اردوان شهسواری


مروری بر هزینه‌های محیط زیستی تولید برق با تاکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 110-119

سیده مهسا موسوی رینه؛ حسین یوسفی؛ مهناز ابوالقاسمی