کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
بررسی عوامل موثر بر تقاضای انرژی به‌منظور برنامه‌ریزی توسعه پایدار در کشور

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 63-69

شیوا انصاریپور؛ یونس نوراللهی؛ حسین یوسفی؛ امین عباس گلشن فرد


مروری بر نقش منابع انرژی تجدیدپذیر در توسعه پایدار

دوره 4، شماره 1، تیر 1396، صفحه 34-43

شعله کاظمی فرد؛ لیلا ناجی؛ فرامرز افشار طارمی


اولویت بندی نیروگاه های تولید برق تجدیدپذیر در ایران

دوره 3، شماره 2، دی 1395، صفحه 83-87

عبدالرزاق کعبی نژادیان؛ مهدی بریمانی


توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران

دوره 2، شماره 1، تیر 1394، صفحه 28-34

مهدی بریمانی؛ عبدالرزاق کعبی نژادیان


انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار در ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 21-26

مهندس مهدی بریمانی؛ دکترعبدالرزاق کعبی نژادیان