کلیدواژه‌ها = نمای دوپوسته
بررسی رفتار حرارتی نماها باهدف تعیین گزینه مطلوب از نظر مصرف انرژی (مورد مطالعه: ساختمان اداری در اقلیم تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

اشکان خطیبی؛ مجید شهبازی؛ زهره ترابی