کلیدواژه‌ها = کارایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی کارایی کلکتورهای سه بعدی ثابت و صفحه تخت خورشیدی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-30

مجتبی مروج؛ امیر رضا نقره آبادی؛ ابراهیم حاجی دولو