کلیدواژه‌ها = پمپ حرارتی زمین‌گرمایی حلقه بسته
تعداد مقالات: 2
1. مکان یابی پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقیاس کل ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-29

حسین عالم؛ محمود فلاحی؛ صبا نحاس فرمانیه


2. مکان یابی پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقیاس کل ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 52-61

حسین عالم؛ محمود فلاحی؛ صبا نحاس فرمانیه