کلیدواژه‌ها = فتوولتاییک
سیستم یا اکوسیستم؟ نقدی بر سیستم نوآوری فناورانه فتوولتاییک ایران از منظر اکوسیستمی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 100-109

10.22034/jrenew.2024.188447

محمدمهدی اخلاقی؛ سپهر قاضی نوری؛ علی شفیعی علویجه


مقایسه انواع صفحه های جاذب خورشیدی فتوولتاییک/حرارتی از نظر طراحی و عملکرد

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 39-48

فریبرز جهانشاه؛ سید علی هاشمی؛ فرهاد جهانشاه


طراحی سیستم تولید توان به کمک روش هیبرید باد و خورشید و ذخیره سازی آن برای مصرف مسکونی

دوره 2، شماره 1، تیر 1394، صفحه 35-40

رامین مهدی پور؛ هادی فلاح؛ علی هاشم زاده؛ سیاوش ستار