کلیدواژه‌ها = کلکتور خورشیدی
تعداد مقالات: 3
1. بهینه سازی تحلیلی یک سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 120-130

مهدی جهانگرد؛ افشین محسنی آراسته


2. بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر بازده حرارتی کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-8

فرزاد جعفرکاظمی؛ آرش اسد زاده زرگر


3. مطالعه سیستم سرمایش جذبی خورشیدی دو اثره لیتیم بروماید-آب

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-62

مرتضی حیدر؛ منصور خانکی؛ سید عباس سادات سکاک؛ بهنام کرملو