کلیدواژه‌ها = چیلر جذبی
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر سیستم‌های تهویه مطبوع جذبی خورشیدی با بهره گیری از انرژی زمین

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-74

فرهاد هادیان فرد؛ امیر امیدوار


2. مطالعه سیستم سرمایش جذبی خورشیدی دو اثره لیتیم بروماید-آب

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-62

مرتضی حیدر؛ منصور خانکی؛ سید عباس سادات سکاک؛ بهنام کرملو