کلیدواژه‌ها = سرمایش غیرفعال
تعداد مقالات: 2
2. مروری بر سیستم‌ها و روش‌های سرمایش غیرفعال

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 10-14

سید علی میراحمدی گلرودباری؛ مهدی معرفت