کلیدواژه‌ها = داریوس
هیدروفویل میکروتوربین آبی محور عمود داریوس نوع اچ روتور

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 113-124

حسین سیفی؛ محسن سیفی داوری


راهبرد استفاده از انرژی بادی در مناطق شهری توسط توربین‌ های بادی محور عمودی هیبریدی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 65-73

نیما ابوفاضلی؛ پویان هاشمی طاری؛ رقیه گوگ‌ساز قوچانی؛ مجید زندی


طراحی و تحلیل عملکرد توربین کوچک باد با ایرفویل ترکیبی

دوره 3، شماره 2، دی 1395، صفحه 65-73

شهریار کوراوند؛ بهنام معتکف ایمانی؛ علی ماشاءاله کرمانی