کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 3
1. پتانسیل سنجی انرژی خورشیدی در استان خراسان شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

حسین یوسفی؛ محمد منتظری؛ فاطمه سلمان پور؛ آرش کارگرزاده؛ فاطمه جوانشیر


2. مکان یابی پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقیاس کل ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-29

حسین عالم؛ محمود فلاحی؛ صبا نحاس فرمانیه


3. مکان یابی پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقیاس کل ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 52-61

حسین عالم؛ محمود فلاحی؛ صبا نحاس فرمانیه