کلیدواژه‌ها = سوخت فسیلی
تعداد مقالات: 4
2. ردپای کربن و روش های محاسبه آن با تاکید بر تولید برق از منابع فسیلی و تجدیدپذیر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-41

مهناز ابوالقاسمی؛ سیده مهسا موسوی رینه؛ حسین یوسفی


4. بررسی ابعاد فنی و کاربردی انرژی تجدیدپذیر زیست توده

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 17-22

علیرضا گنجعلی؛ عباس خاک‌سفیدی