نویسنده = فرنود فریدونی
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مطالعات رفتار باد به ویژه بر مناطق شهری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-44

فرنود فریدونی؛ حمیدرضا نظیف