نویسنده = امیرحسین صادقپور
ارزیابی مکانیزم‌های پویایی در نمای ساختمان

دوره 9، شماره 2، مهر 1401، صفحه 101-112

امیرحسین صادقپور؛ نرگس یاوری