نویسنده = اسرافیل شاهورن
پیش بینی سهم انرژی زمین گرمایی در سبد انرژی جهانی در سال 2030

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 84-90

اسرافیل شاهورن؛ حسین یوسفی؛ اردوان شهسواری


سهم انرژی خورشیدی از سبد انرژی جهان در سال 2030

دوره 5، شماره 2، آذر 1397، صفحه 116-121

اردوان شهسواری؛ حسین یوسفی؛ اسرافیل شاهورن