نویسنده = نعیمه سادات پیغمبر دوست
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر روش‌های افزایش بازدهی سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ از طریق بهینه سازی فوتوالکترودهای دی اکسید تیتانیم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-56

شاهین خامنه اصل؛ مهری مقصودی؛ نعیمه سادات پیغمبر دوست