نویسنده = عبدالرزاق کعبی نژادیان
تعداد مقالات: 3
1. اولویت بندی نیروگاه های تولید برق تجدیدپذیر در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-87

عبدالرزاق کعبی نژادیان؛ مهدی بریمانی


2. مدل ذخیره حرارت بلند مدت هیبرید(PCM و خاک) برای سیستم گرمایش خورشیدی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 72-81

عبدالرزاق کعبی نژادیان؛ K. Watanabe؛ Y. Nakajima


3. توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 28-34

مهدی بریمانی؛ عبدالرزاق کعبی نژادیان