نویسنده = سفیدگر، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پتانسیل بازیافت حرارت و بهینه سازی سیکل رانکین آلی در واحدهای Fpso شرکت های نفتی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 109-117

مصطفی سفیدگر؛ شبنم منصوری؛ علی آبکتی