نویسنده = حاضری محمل، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی عددی جوشش در سیستم تولید مستقیم بخار در یک کلکتور خورشیدی سهموی با بهره‌گیری از مدل دوفازی همگن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 114-123

رامین مهدی پور؛ روح الله مانی؛ ناصر حاضری محمل