نویسنده = ایوبیان، نوید
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت سامانه ی تعقیب کننده ی خورشیدی خودکاردو محوره با قابلیت ردیابی خورشید در هر شرایط آب و هوایی با تشخیص زاویه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-106

بهنام مستاجران؛ مجتبی هادی؛ نوید ایوبیان؛ محمد اسلامی