نویسنده = خزاعی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر تکنولوژی سیستم نوسانگر موج ارشمیدس به عنوان مبدل انرژی امواج

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-27

محمدحسین جهانگیر؛ زهرا خزاعی