نویسنده = کشتکار، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی عددی دو رادیاتور تخت گرمایشی مستقر در کف یک اتاق به منظور ارزیابی عملکرد حرارتی آن ها

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 62-69

محمد مهدی کشتکار؛ سعید زید آبادی نژاد