نویسنده = خاک‌سفیدی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ابعاد فنی و کاربردی انرژی تجدیدپذیر زیست توده

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 17-22

علیرضا گنجعلی؛ عباس خاک‌سفیدی