نویسنده = پیرکندی، جاماسب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش مواد تغییر فاز دهنده در مدیریت مصرف انرژی ساختمان‌ها‌

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-41

شبنم منصوری؛ جاماسب پیرکندی؛ ابراهیم افشاری


2. سیستم‌های هیبریدی تولید توان بر پایه انرژی خورشیدی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-10

جاماسب پیرکندی؛ ابراهیم افشاری؛ شبنم منصوری