نویسنده = کعبی نژادیان، دکتر عبدالرزاق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قیمت تمام شده و تعرفه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-9

مهدی بریمانی؛ دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان