نویسنده = بریمانی، مهندس مهدی
تعداد مقالات: 1
1. انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-26

مهندس مهدی بریمانی؛ دکترعبدالرزاق کعبی نژادیان