نویسنده = صادقی دستجردی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. یافتن رابطه بین زاویه شیب بهینه کلکتورهای لوله خلاء خورشیدی و عرض جغرافیایی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 16-23

مهدی صادقی دستجردی؛ محمدحسن مقدس