نویسنده = مسعودی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. روش های تولید انرژی الکتریکی از امواج آب دریا

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-14

حسن مسعودی