مروری کوتاه بر اصلاح طیفی نور خورشید با استفاده از تبدیل کاهشی لومینسانس به منظور افزایش بازده سلول های خورشیدی

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اصلاح طیفی (تبدیل طیفی) نور، نوعی از تکنیک مدیریت فوتون‌ها به منظور افزایش بازده سلول‌های خورشیدی می‌باشد. روش‌های متفاوتی جهت تغییر انرژی و طول موج فوتون‌ها وجود دارد که شامل: 1- تبدیل فوتون‌هایی با انرژی کمتر و طول موج بیشتر به فوتون‌هایی با انرژی بیشتر و طول موج کمتر؛ 2- تبدیل فوتون‌هایی با انرژی بیشتر و طول موج کمتر به فوتون‌هایی با انرژی کمتر و طول موج بیشتر. روش دوم به یکی از دو مکانیسم تبدیل کاهشی (DC) و فوتولومینسانس قابل انجام می-باشد. استفاده از لایه تبدیل کننده کاهشی لومینسانس (LDS) راهکاری برای عملی کردن استفاده از روش دوم و بهبود پاسخ طیفی ضعیف سلول‌های خورشیدی در طول موج‌های کوتاه نور می‌باشد. لایه LDS قادر است تا فوتون‌های در محدوده nm 500-300 را جذب کرده و آن را در طول موج بالاتر که در آن سیستم فتوولتائیک پاسخ بهتری نشان می‌دهد، بازنشر کند. این مقاله مروری کوتاهی بر انواع تکنیک‌های اصلاح طیفی، مواد مورد استفاده در ساخت لایه LDS (اعم از مواد میزبان و تبدیل‌کننده طیفی) و تاثیر آن بر بازدهی سلول‌های خورشیدی مختلف می‌باشد. همچنین مسیر حرکت فوتون‌ها در یک لایه LDS مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات