موضوعات = انرژی زمین گرمایی
تعداد مقالات: 6
1. امکانسنجی بهره‌گیری از پمپ های حرارتی زمین گرمایی در ساختمان های شهر شیراز

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 78-84

مریم پروین؛ حسین یوسفی؛ یونس نوراللهی


2. انرژی زمین گرمایی بهبودیافته و جایگاه آن در جهان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 42-54

مرتضی خشه چی


3. مروری بر مدیریت مصرف انرژی زمینگرمایی کم عمق در جهان تا سال 2015

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-73

راضیه پوردربانی؛ معصومه علی بابا


4. پیش بینی سهم انرژی زمین گرمایی در سبد انرژی جهانی در سال 2030

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 84-90

اسرافیل شاهورن؛ حسین یوسفی؛ اردوان شهسواری


6. مکان یابی پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقیاس کل ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-29

حسین عالم؛ محمود فلاحی؛ صبا نحاس فرمانیه