موضوعات = انرژی های تجدید پذیر
تعداد مقالات: 61
1. ارزیابی قابلیت مدل برنامه‌ریزی بیان ژن در شبیه‌سازی تابش خورشیدی رسیده به زمین (مطالعه موردی: اهواز)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 85-93

علی ماشاءاله کرمانی؛ حسین امجدی؛ محمد سلطانی


4. تبدیل انرژی امواج با سیستم جاذب فرش بستر دریا

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-61

حسن مجدم؛ حسین یوسفی؛ محمدحسین جهانگیر


5. بررسی و ارزیابی تولید گاز متان از ترکیب کود گاومیش و کلش ذرت در استان خوزستان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 19-24

جبار محمدی مجد؛ محسن خدابخشی پور


6. کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت تولید برق

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 12-18

امیر کریم دوست یاسوری


7. امکانسنجی بهره‌گیری از پمپ های حرارتی زمین گرمایی در ساختمان های شهر شیراز

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 78-84

مریم پروین؛ حسین یوسفی؛ یونس نوراللهی


8. بررسی سیستم‌های نوین تولید چندگانه بر پایه ذخیره‌سازی هوای فشرده

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 94-104

مجید خزعلی؛ فرهود آذرسینا؛ علیرضا حاج ملاعلی کنی


9. انرژی زمین گرمایی بهبودیافته و جایگاه آن در جهان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 42-54

مرتضی خشه چی


11. ردپای کربن و روش های محاسبه آن با تاکید بر تولید برق از منابع فسیلی و تجدیدپذیر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-41

مهناز ابوالقاسمی؛ سیده مهسا موسوی رینه؛ حسین یوسفی


13. شبیه‌سازی عددی جوشش در سیستم تولید مستقیم بخار در یک کلکتور خورشیدی سهموی با بهره‌گیری از مدل دوفازی همگن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 114-123

رامین مهدی پور؛ روح الله مانی؛ ناصر حاضری محمل


14. مروری بر پیشرفت ها و چالش های مواد تغییر فازدهنده

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-11

محمد مهدی نوری؛ حسین علی خنکدار؛ حامد عزیزی؛ مهدی غفاری


15. بررسی تاثیر استفاده از منابع تجدیدپذیر در تامین تقاضای شبکه‌ی برق با ارائه‌ی یک مدل ریاضی دو هدفه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 38-46

محسن باقری؛ احسان زارع علی آبادی؛ امیرحسین انضباطی


16. بررسی جامع انواع خشک کن های خورشیدی و عملکرد آن‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-55

حبیب اله عباسی؛ هادی شفیعی قنواتی


17. پیش بینی سهم انرژی زمین گرمایی در سبد انرژی جهانی در سال 2030

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 84-90

اسرافیل شاهورن؛ حسین یوسفی؛ اردوان شهسواری


18. مروری بر مدیریت مصرف انرژی زمینگرمایی کم عمق در جهان تا سال 2015

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-73

راضیه پوردربانی؛ معصومه علی بابا


20. مروری بر هزینه‌های محیط زیستی تولید برق با تاکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 110-119

سیده مهسا موسوی رینه؛ حسین یوسفی؛ مهناز ابوالقاسمی


21. سایزینگ بهینه سیستم PV و باتری خانگی متصل به شبکه برق سراسری با توجه به پیک بار شبکه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-5

اشکان توپ شکن؛ حسین یوسفی؛ فاطمه راضی آستارایی


25. کاربرد انرژی خورشید در ضدعفونی آب

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 120-130

روح اله فرهادی