کلیدواژه‌ها = انرژی
تعداد مقالات: 6
1. تجزیه و تحلیل انرژی مجتمع فرهنگی ورزشی و استخر شرکت گاز استان آذربایجان غربی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 35-45

وحید بیگ زاده؛ شهرام خلیل آریا؛ محمدعلی شریفان؛ قادر علیزاده؛ سامان قره پاشا؛ علی محمودی؛ عطا چیت ساز


3. آموزش دانشگاهی انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-63

کبری قرئلی و همکاران


4. انواع هاضم‌های بیهوازی برای استحصال انرژی از مواد آلی فسادپذیر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 37-44

علی نظری؛ جواد نصیری


6. ریزجلبک ها، منابع آینده تولید انرژی زیستی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 16-20

امیر امیدوار