کلیدواژه‌ها = انرژی های تجدیدپذیر
تعداد مقالات: 4
1. انرژی زمین گرمایی بهبودیافته و جایگاه آن در جهان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 42-54

مرتضی خشه چی


2. مقایسه تولید دی اکسید کربن در ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با رویکرد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-8

کاوه بخرد؛ حسین یوسفی؛ یونس نوراللهی؛ صدف کرکودی؛ سهیل رومی


3. توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 28-34

مهدی بریمانی؛ عبدالرزاق کعبی نژادیان


4. انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-26

مهندس مهدی بریمانی؛ دکترعبدالرزاق کعبی نژادیان