کلیدواژه‌ها = مخازن زیرزمینی
تعداد مقالات: 1
1. انرژی زمین گرمایی بهبودیافته و جایگاه آن در جهان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 42-54

مرتضی خشه چی